fbpx

FIAS – utgjør en forskjell

Over 3600 bedrifter innen norsk sjømatnæring handler igjennom avtaler inngått av FIAS. Gjennom gunstige avtaler og mer effektivt innkjøp, bidrar vi til at fiskerinæringen bedrer sin totale lønnsomhet.

Forpliktelser og krav

Vi etablerer et samarbeid med leverandørene, slik at leverandørene også kan redusere sine kostander i produksjon, salg og distribusjon. Vi får bedre innkjøpsbetingelser enn det hver enkelt bedrift kan oppnå, produkter og tjenester som har riktig kvalitet til konkurransedyktig pris og en mer effektiv innkjøpsfunksjon i bedriftene.

Lojalitetsbonus – litt ditt

FIAS­ er­ et­ non-profitt-selskap,­ og­ har ­i­ utgangspunktet ikke som mål å tjene penger. Med bakgrunn i denne filosofien,­ så­ utbetaler­ selskapet hvert ­år­ million beløp ­i lojalitetsbonus tilbake til aksjonærene i selskapet. De bedriftene som omsetter mest på avtalene, får mest tilbake.

Aktiviteter

FIAS­ organiserer­ flere­ ulike­ aktiviteter ­i­ løpet­ av ­året.­ Vi­ har ansvar for utstillerne på Sjømatdagene og orga-niserer fagturer til bl.a. Seafood Expo Global i Barcelona og til andre sjømatmesser i Kina og USA. Vi arrangerer også fellesstand for leverandørene våre på både Aquanor og Norfishing.

Riktig kvalitet og service

Markedssjefen­ vil ­i ­samarbeid­ med ­aksjonærene­ finne­ frem til de beste leverandørene på både produkt og pris. Kravet­ til ­kvalitet og­ service defineres,­ og­ det­ forhandles om alle betingelser tilknyttet avtalen: pris, kvantumsrabatter, kredittid, frakt, opplæring, markedsføring, prisjusteringer m.m.

Vil du bli medlem

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt for å gi deg mere informasjon.

3 + 4 =