fbpx

Kredittforsikring er i vinden. Atradius opplever sterk pa?gang. – Etterspørselen er betydelig. Forsikret omsetning for va?r norske virksomhet har vokst med 30 milliarder under pandemien og nærmer seg na? 200 milliarder. Sjømatnæringen sta?r for
en betydelig andel, sier adm. direktør Morten Nordvold.

Den varslede konkursbølgen – hvor ble den av?
Statlige støttepakker, betalingsutsettelser av skatter og avgifter, samt midlertidige lettelser i konkurslovgivningen, har bidratt til a? demme opp for en omfattende konkursbølge under koronaepidemien i en rekke land.

Tiltakene vil ikke vare til evig tid. Koronaepidemien ser ut til a? ga? mot slutten og regningen kommer den dagen myndighetenes støttepakker tar slutt, sier Nord- vold.

Norske bedrifter lever med stigende økonomisk frykt. Krigen i Ukraina skaper i tillegg stor usikkerhet rundt den geopolitiske situasjonen i Europa og resten av verden. Dette bidrar til ytterligere behov for a? sikre sine fordringer. Her kan vi være en viktig del av løsningen, sier Nordvold.

Økningen i etterspørselen er fordoblet sammenlignet med det siste tia?ret, og ogsa? fremover forventer vi betydelig vekst.

Adm. direktør Morten Nordvold i Atradius. Foto: Frank Ronsholt

Atradius er et av verdens største kredittforsikrings- selskaper. Kontoret i Norge er et av 160 Atradius- kontorer rundt om i verden. Det ledes av Nordvold, som er ansvarlig for Norge og Island.

Sjømat fra Norge
Sjømat er blant bransjene som viser sterkest vekst hos oss, men de er ikke alene. Vi ser også betydelig vekst i bransjer som byggevarer, sportsutstyr samt bankrelatert forretning. Vi favner bredt, understrek- er Nordvold, men sjømatnæringen er og blir en av grunnpilarene i vår norske virksomhet.

Økt forsikret omsetning for våre kunder betyr økte behov for kapasitet innen risikovurdering og overvåking av våre kunders kunder.

Vi er godt rustet. Vi kjøper betydelige tjenester fra
våre kontorer over hele verden. Risikovurdering og overvåking skjer der kjøperne er lokalisert – dette er navet i Atradius sin virksomhet.

Eksportrettede bedrifter står for en betydelig del av veksten, men vi ser også en stor økning i etterspørsel fra bedrifter som i all hovedsak har sin virksomhet og økonomi knyttet til det norske markedet.

Atradius har fra 1. februar inngått en avtale med FIAS. Dette vil ytterligere styrke vår aktivitet mot bedrifter innen sjømatnæringen og deres leverandører.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.