fbpx

Kredittforsikring er i vinden. Atradius opplever sterk pågang. – Etterspørselen er betydelig. Forsikret omsetning for vår norske virksomhet har vokst med 30 milliarder under pandemien og nærmer seg nå 200 milliarder. Sjømatnæringen står for
en betydelig andel, sier adm. direktør Morten Nordvold.

Den varslede konkursbølgen – hvor ble den av?
Statlige støttepakker, betalingsutsettelser av skatter og avgifter, samt midlertidige lettelser i konkurslovgivningen, har bidratt til å demme opp for en omfattende konkursbølge under koronaepidemien i en rekke land.

Tiltakene vil ikke vare til evig tid. Koronaepidemien ser ut til å gå mot slutten og regningen kommer den dagen myndighetenes støttepakker tar slutt, sier Nord- vold.

Norske bedrifter lever med stigende økonomisk frykt. Krigen i Ukraina skaper i tillegg stor usikkerhet rundt den geopolitiske situasjonen i Europa og resten av verden. Dette bidrar til ytterligere behov for å sikre sine fordringer. Her kan vi være en viktig del av løsningen, sier Nordvold.

Økningen i etterspørselen er fordoblet sammenlignet med det siste tiåret, og også fremover forventer vi betydelig vekst.

Adm. direktør Morten Nordvold i Atradius. Foto: Frank Ronsholt

Atradius er et av verdens største kredittforsikrings- selskaper. Kontoret i Norge er et av 160 Atradius- kontorer rundt om i verden. Det ledes av Nordvold, som er ansvarlig for Norge og Island.

Sjømat fra Norge
Sjømat er blant bransjene som viser sterkest vekst hos oss, men de er ikke alene. Vi ser også betydelig vekst i bransjer som byggevarer, sportsutstyr samt bankrelatert forretning. Vi favner bredt, understrek- er Nordvold, men sjømatnæringen er og blir en av grunnpilarene i vår norske virksomhet.

Økt forsikret omsetning for våre kunder betyr økte behov for kapasitet innen risikovurdering og overvåking av våre kunders kunder.

Vi er godt rustet. Vi kjøper betydelige tjenester fra
våre kontorer over hele verden. Risikovurdering og overvåking skjer der kjøperne er lokalisert – dette er navet i Atradius sin virksomhet.

Eksportrettede bedrifter står for en betydelig del av veksten, men vi ser også en stor økning i etterspørsel fra bedrifter som i all hovedsak har sin virksomhet og økonomi knyttet til det norske markedet.

Atradius har fra 1. februar inngått en avtale med FIAS. Dette vil ytterligere styrke vår aktivitet mot bedrifter innen sjømatnæringen og deres leverandører.

Andre aktuelle saker

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.