fbpx

Slik forebereder du ditt generasjonsskifte

Det er flere som ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Hvorfor er det viktig å legge en plan og hva er viktig å huske på? Få Formues beste tips til et vellykket generasjonsskifte, samt hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet.

De fleste generasjonsskifter planlegges ut fra at arven skal deles mest mulig likt mellom barna, slik at de skal oppleve at de er like verdifulle. I praksis ser vi likevel at et ønske om likebehandling både kan bli vanskelig og feil. Det høres så enkelt ut; en lik fordeling mellom arvingene ut fra en objektiv vurdering av verdiene på et gitt tidspunkt. Men, et arveoppgjør er også en subjektiv opplevelse av en historie som starter lenge før mor eller far dør. Det kan være eierandeler eller roller i familiebedrifter, hytter og barndomshjem som det er knyttet mange følelser til.

Å gjennomføre et generasjonsskifte kan i mange tilfeller være mer omfattende enn man først tror. Likevel ser vi at nærmere 50% ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Det belyser viktigheten av å legge en klar plan i god tid.

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert på eierskap i familiebedrifter. Helena har lang erfaring med rådgivning rundt generasjonsskifter og eierstrukturer.
Dette er hennes beste tips til et vellykket generasjonsskifte:

START NÅ
Mange leter etter det rette tidspunktet for å starte et generasjonsskifte. Man utsetter i frykt for at prosessen vil frembringe ubehagelige samtaler og avgjørelser. Min erfaring er at det er aldri for tidlig å starte prosessen. Det rette tidspunktet er som regel nå.

INVOLVER ALLE RELEVANTE PARTER
Har man en pose penger er det fullt mulig å dele denne i to eller tre. Det er ikke like lett å dele en bedrift, eller et sommerhus. Ofte er det nyttig å spørre; hva er best for virksomheten? Hva er best for det enkelte familiemedlemmet? Åpenhet og god kommunikasjon er ofte nøkkelen.

FÅ HJELP AV EN UAVHENGIG PART
Sørg for å ha med en uavhengig part i prosessen som kan se situasjonen utenfra, som sørger for fremdrift og som har erfaring fra tilsvarende prosesser. Det kan bidra til å dempe mulige konflikter og redusere bekymringene mange har.

Les våre 4 tips til hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet her.

Andre aktuelle saker

Mattrygghetsskolen starter våren 2025

Mattrygghet er svært viktig for alle som jobber i matens verdikjede. Som ledende aktør innen mattrygghet, kvalitetskontroll og kvalitetsledelse, lanserer nå Eurofins Food & Feed Testing AS et unikt utdanningstilbud, som forenkler prosessen for arbeidsgivere å utdanne egne medarbeidere. I samarbeid med FIAS lanseres det nå et eget kull for FIAS sine aksjonærer!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.