fbpx

Slik forebereder du ditt generasjonsskifte

Det er flere som ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Hvorfor er det viktig å legge en plan og hva er viktig å huske på? Få Formues beste tips til et vellykket generasjonsskifte, samt hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet.

De fleste generasjonsskifter planlegges ut fra at arven skal deles mest mulig likt mellom barna, slik at de skal oppleve at de er like verdifulle. I praksis ser vi likevel at et ønske om likebehandling både kan bli vanskelig og feil. Det høres så enkelt ut; en lik fordeling mellom arvingene ut fra en objektiv vurdering av verdiene på et gitt tidspunkt. Men, et arveoppgjør er også en subjektiv opplevelse av en historie som starter lenge før mor eller far dør. Det kan være eierandeler eller roller i familiebedrifter, hytter og barndomshjem som det er knyttet mange følelser til.

Å gjennomføre et generasjonsskifte kan i mange tilfeller være mer omfattende enn man først tror. Likevel ser vi at nærmere 50% ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Det belyser viktigheten av å legge en klar plan i god tid.

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert på eierskap i familiebedrifter. Helena har lang erfaring med rådgivning rundt generasjonsskifter og eierstrukturer.
Dette er hennes beste tips til et vellykket generasjonsskifte:

START NÅ
Mange leter etter det rette tidspunktet for å starte et generasjonsskifte. Man utsetter i frykt for at prosessen vil frembringe ubehagelige samtaler og avgjørelser. Min erfaring er at det er aldri for tidlig å starte prosessen. Det rette tidspunktet er som regel nå.

INVOLVER ALLE RELEVANTE PARTER
Har man en pose penger er det fullt mulig å dele denne i to eller tre. Det er ikke like lett å dele en bedrift, eller et sommerhus. Ofte er det nyttig å spørre; hva er best for virksomheten? Hva er best for det enkelte familiemedlemmet? Åpenhet og god kommunikasjon er ofte nøkkelen.

FÅ HJELP AV EN UAVHENGIG PART
Sørg for å ha med en uavhengig part i prosessen som kan se situasjonen utenfra, som sørger for fremdrift og som har erfaring fra tilsvarende prosesser. Det kan bidra til å dempe mulige konflikter og redusere bekymringene mange har.

Les våre 4 tips til hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet her.

Andre aktuelle saker

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.

Retura Norge – ny leverandør til FIAS

Retura tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Deres unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. De leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv.