fbpx

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.

Vi løser et problem for laboratorie- og helsepersonell over hele verden.

Millioner av biopsier håndteres på sykehus, i fiskeindustrien og kjøttindustrien hver dag. Denne prosessen involverer bruk av formalin som utgjør en alvorlig helserisiko. Formalin er sterkt kreftfremkallende, og studier viser at eksponering også kan gi Alzheimer og fosterskader.

BiopSafe leverer en effektiv løsning på dette problemet med en ny og revolusjonerende metode for håndtering av biopsier som bidrar til å beskytte personell over hele verden. BiopSafe gir sikker formalinhåndtering med et enkelt tommeltrykk.

Eu-direktiver

Italia var allerede i 2014 ute med direktiver i forhold til formalinhåndtering, og EU har fulgt etter. Enkelt forklart sier EU-direktivet at lukkede systemer skal brukes hvis de er tilgjengelige. Norge er som kjent omfattet av disse direktivene gjennom EØS-avtalen.

Løsningen er like enkel som den er effektiv

Den store utfordringen på sykehus og klinikker over hele verden er hvordan man kan fiksere biopsien i formalin uten eksponering for søl eller damp. Dette problemet løses med BiopSafe – en liten beholder med formalin innkapslet i lokket. Med et lett trykk på tommelen frigjøres formalinet i et lukket system som dekker biopsien. Resultatet er at personell ikke eksponeres for innholdet i verken væske- eller dampform.

Raskt og enkelt

Bortsett fra å være trygg, er metoden også rask. BiopSafe er alltid tilgjengelig, og det tar bare sekunder å plassere biopsien i beholderen og trykke for å tilsette formalin. Denne enkle håndteringen sparer tid. Samtidig er transporten til laboratoriet sikker og enkel.

2 størrelser

BiopSafe finnes i 2 størrelser: 20 ml og 60 ml. Dette gjør det lettere å håndtere flere biopsier på en gang. Hver biopsi kan legges i en kassett og settes sammen med andre kassetter i beholderen.

Andre aktuelle saker

Retura Norge – ny leverandør til FIAS

Retura tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Deres unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. De leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv.