fbpx

Nanobobleprosjektet kommer næringen til gode

Gigante Salmon, Fishbase Group, LetSea og TESS har inngått en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt, med SINTEF som utførende part.

LetSea har i flere år jobbet med forskning for å optimalisere landbasert produksjon. Oksygen og innløsing av oksygen er et av de mest kritiske faktorene for optimal tilvekst og fiskehelse. Med bakgrunn i dette iverksatte LetSea, i samarbeid med SINTEF, et prosjekt for å teste ut nanoboblers egenskaper og innvirkninger på fisk og fiskens miljø. Prosjektet har en ramme på to millioner kroner og støttes med 50 prosent fra Regional Forskningsfond Nordland. Prosjektet gjennomføres denne våren og vil publisere resultater som kommer hele næringen til nytte. LetSea har inngått et samarbeid med TESS, Fishbase Group, Gigante Salmon, som industripartnere i prosjektet.

Bruksområder innen flere bransjer
TESS er leverandør av utstyr for produksjon av nanobobler. Det er gjort en rekke installasjoner, spesielt i det amerikanske markedet, med tilhørende studier av effekter. TESS har introdusert utstyret til bruksområder innen flere bransjer i Norge. «For oss er det viktig å dokumentere de effekter oksygenering med nanobobler kan ha», sier segmentdirektør Jan Eric Haagensen hos TESS. «Vi tror nanobobler vil få en bred anvendelse også i det norske oppdrettsmiljøet».

Oksygenering med nanobobler kan ha en rekke effekter som bidrar til bedre økonomi, fiskevelferd og miljø. Med nanobobler reduseres oksygenforbruket, samt energiforbruket grunnet utstyrets enkle driftsbehov. Nanoboblene oppfører seg som ladede partikler med nøytral oppdrift i vannet og det oppnås en jevnere fordeling og mindre tap til atmosfæren. Det er dokumentert bedre tilvekst og i tillegg indikerer studier at oksygenering med nanobobler gir mindre biofilm på karveggene og nedbrytning av algegiftstoffer.   

Utvikle fremtidens lakseproduksjon
LetSea AS har etablert en infrastruktur på land for bl.a. å kartlegge effekter på fisk og karmiljø ved bruk av alternative teknologier. Sintef har et laboratorium for studier på karmiljø. «Letsea og Sintef samarbeider på en rekke landbaserte prosjekter der fiskevelferd og ernæring i kombinasjon med vannmiljø er sentralt» sier Forskningsleder Henriette Hansen hos LetSea. «For oss er det viktig å utforske ny teknologi som kan utvikle fremtidens lakseproduksjon med bærekraft og fiskevelferd i fokus».

Gigante Salmon er i ferd med å etablere et anlegg for landbasert produksjon av laks og Fishbase Group produserer i dag post-smolt til markedet. Eirik Sørgård er styreleder for begge selskapene. «Begge selskapene har strategier med fokus på fiskevelferd, miljø og økonomi. Gigante Salmon er i etableringsfasen og ønsker å ta nye løsninger i bruk. Fishbase Group skal utvide sin virksomhet og optimere eksisterende produksjon.» «Det er derfor naturlig at selskapene samarbeider på denne typen prosjekter» sier Sørgård som avslutningsvis påpeker at «Gigante Salmon skal produsere med basis i et gjennomstrømningsanlegg, mens Fishbase Group bruker resirkulering i deler av sin produksjon. Det blir spennende å se om bruk av nanobobler gir ulike effekter for de to produksjonsformene.»

 

Kontaktpersoner:

TESS, segmentdirektør Jan Eric Haagensen, jeh@tess.no  , mobil 98 84 54 63

LetSea, R&D-leder Henriette Hansen, henriette@letsea.no, mobil: 97 54 86 60

Gigante Salmon og Fishbase Group, styreleder Eirik Sørgård, es@pronord.no, 99 57 01 89

 

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.