fbpx

De ansattes mobiler er et attraktivt mål for kriminelle – men heldigvis kan de sikres

Antall angrep på mobile flater øker voldsomt. Derfor gjør Telenor det nå enklere for alle virksomheter å sikre de ansattes mobiler.

Selv i den mest hektiske tiden med hjemmekontor har mange arbeidstakere vært bevisst på skillet mellom jobb-pc og privat laptop eller nettbrett.

– Men straks vi snakker om mobilbruk, blir grensen mellom jobb og privat som regel mer uklar. Gjennom døgnet går arbeidsoppgaver og privat nettsurfing ofte over i hverandre – alt sammen på samme enheten, sier Amund Lier, produktsjef for SafeZone og Lagvis sikkerhet i Telenor Bedrift.

Foto av Amund Lier

– At dette også kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser, er noe mange nå virkelig begynner å få øynene opp for.

For bedrifter som ønsker å legge til rette for økt effektivitet blant de ansatte, er moderne smarttelefoner en viktig nøkkel. Samtidig tegner det seg et klart bilde gjennom kundesamtaler og undersøkelser:

– Ofte føler virksomhetene at de har kontroll på sikkerheten knyttet til nettverk og arbeidsmaskiner. Men når det kommer til det mest brukernære og ofte mest brukte verktøyet, altså mobilen, er de gjerne mer usikre på hvor godt de har sikret seg.

Stadig mer foregår på mobilen

Et grunnleggende problem med sikkerhet generelt, er at det ikke finnes noe «magisk pille» du kan ta for å bli helt sikker, sier Lier:

– Spesielt ikke på mobilen, som både kan være et angrepsmål i seg selv – men også en effektiv inngangsport for trusselaktørene til andre deler av den ansatte eller virksomheten han eller hun jobber i.

– Dette kan skje gjennom en rekke forskjellige typer angrep, enten de kommer via ondsinnede lenker i SMS eller e-post, telefonanrop, falske nettsider, malware eller på annet vis, sier Amund Lier.

– Det er så mange forskjellige måter du kan bli angrepet på. Alt som kan skje på en PC kan også skje på mobilen. Samt enda litt til, ettersom mobilen også gir trusselaktørene flere direkte linjer inn til deg gjennom hele døgnet, sier Lier.

Og siden jobbmobilen for de fleste også brukes på både fritid og i ferier, er ikke trusselaktørene avhengig av å måtte nå deg i arbeidstiden.

– Det betyr at du like gjerne kan støte på en svindel-SMS, falsk nettside eller et forsøk på direktørsvindel når du har senkede skuldre midt i ferien. Eller når du sitter og scroller på mobilen sent på fredagskvelden, sier Lier.

– Vi ser jo det at antall angrep på mobile flater øker voldsomt – og det er fordi det er der folk faktisk er.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.