fbpx

Forvaltningsgevinst: 123 millioner kroner

Vi i Fjordkraft anbefaler at alle bedrifter velger en forvaltningsavtale, der prisen på deler av strømforbruket er sikret. Kunder som har fulgt dette rådet har spart over 123 millioner sammenlignet med spotpris hittil i år.

Med en forvaltningsavtale har deler av strømforbruket ditt en forhåndsbestemt pris. Dermed vil du få en mer forutsigbar strømpris, og redusere den økonomiske risikoen for bedriften din. Hvor stor andel av forbruket som er prissikret, avhenger av sesong og type avtale. Gjennom FIAS får dere ekstra gode betingelser på strømavtalen.

Så mye har forvaltningskundene spart

Fra januar til juli har våre bedriftskunder med forvaltningsavtaler spart over 123 millioner kroner på strømregningen sammenlignet med spotpris. Dette gjelder ca 6000 små og mellomstore bedrifter på våre fire mest populære avtaler. Besparelser for offentlige kunder, storkunder og kunder på andre forvaltningsavtaler kommer i tillegg.
Forvaltningsprisen har vært lavere enn spotprisen samtlige måneder i 2022, og i 11 av 12 måneder i 2021. På det meste har forskjellen vært nesten en krone per kWh!

Du kan tjene penger på strømforbruket ditt!

I år har vi sett store forskjeller i strømprisen ut fra hvor i landet du befinner deg. Øst, vest og Sørlandet har hatt rekordhøye priser, mens prisene i Midt- og Nord-Norge har vært svært lave. Er det da noen grunn for å velge forvaltningsavtale for kunder i de nordligste prisområdene? Svaret på det er ja. Forvaltningsresultatet trekkes fra spotprisen i det området du befinner det. Hvis spotprisen er 10 øre, og sikringsresultatet 30 øre per kWh, tjener du =10 øre -30 øre) = 20 øre per kWh strøm du bruker. Et forbruk på 100 000 kWh vil altså gi en inntekt på 20 000 kr før nettleie og andre kostnader relatert til avtalen blir trukket fra!
At strømprisen blir negativ er imidlertid et spesielt tilfelle, som skyldes de enorme prisforskjellene vi har i dag. Hovedargumentene for å velg en forvaltningsavtale er økt forutsigbarhet og redusert risiko. Vil du høre mer om mulighetene for din bedrift, håper vi du klikker på linken under.

Slik fungerer prissikring av strøm

Mange tenker at «strøm er strøm», og all strøm handles på samme sted. Så enkelt er det imidlertid ikke. I strømmarkedet finnes det to hovedmarkeder. Nordpool er en internasjonal markedsplass for kjøp og salg av strøm. Her kjøper vi det som er kjent som spotpris på daglig basis. Hver dag melder kraftleverandørene om sin produksjonskapasitet for neste dag, mens og strømselskapene melder sitt behov. Basert på dette bestemmes spotprisen for neste dag.

Les mer om Nordpool her.

I tillegg finnes det et marked for kjøp av fremtidskontrakter på strøm, altså en avtalt pris på en fremtidig strømleveranse. Våre kraftforvaltere handler fremtidige leveranser på gunstige tidspunkt, og prøver på den måten å sikre deg en gunstigere strømpris både i form av forutsigbarhet og selve prisen. Det er denne prissikringen som er grunnlaget for forvaltningsavtaler.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.