fbpx

Hos Nemko Norlab tas fiskens velvære på alvor.

Laboratoriene spiller på lag med sjømatnæringen

Det er Mattilsynet som har forvaltningsansvar for å sikre at fisken som produseres i Norge har det bra – i alle steg av livssyklusen. Men hvordan sjekkes egentlig fiskehelsen, og hvorfor er det så viktig?

– God fiskehelse og fiskevelferd bidrar til økt utnyttelse av ressursene, samt bærekraftig produksjon, forklarer Hilde Skår Norli, seniorrådgiver i Mattilsynet.

I følge Norli er det avgjørende med god diagnostikk – slik at størst mulig andel av fisken når fram til slaktestørrelse og blir til menneskemat.

Nemko Norlab er et av tre private laboratorier som er utpekt av Mattilsynet, til å utføre diagnostikk innenfor fiskehelse. Det betyr at NEMKO Norlab følger strenge krav til analyser og varsling, og de samarbeider tett med Veterinærinstituttet.

– Å være utpekt gjør at det stilles kvalitetskrav til laboratoriet og til undersøkelser, samt til varsling og samarbeid med nasjonalt referanselaboratorium, forklarer Skår Norli.

– Disse analysene er viktig for god sykdomshåndtering og for å hindre eventuell spredning av smittsomme sykdommer hos fisk.

Andre aktuelle saker

FIAS nytt august

Her kan du lese at FIAS har forhandlet frem den største telefoniavtalen for sjømatnæringen med Telenor. Se også nyheter fra Ahlsell og SKALA.

Forvaltningsgevinst: 123 millioner kroner

Vi i Fjordkraft anbefaler at alle bedrifter velger en forvaltningsavtale, der prisen på deler av strømforbruket er sikret. Kunder som har fulgt dette rådet har spart over 123 millioner sammenlignet med spotpris hittil i år.