fbpx

Hos Nemko Norlab tas fiskens velvære på alvor.

Laboratoriene spiller på lag med sjømatnæringen

Det er Mattilsynet som har forvaltningsansvar for å sikre at fisken som produseres i Norge har det bra – i alle steg av livssyklusen. Men hvordan sjekkes egentlig fiskehelsen, og hvorfor er det så viktig?

– God fiskehelse og fiskevelferd bidrar til økt utnyttelse av ressursene, samt bærekraftig produksjon, forklarer Hilde Skår Norli, seniorrådgiver i Mattilsynet.

I følge Norli er det avgjørende med god diagnostikk – slik at størst mulig andel av fisken når fram til slaktestørrelse og blir til menneskemat.

Nemko Norlab er et av tre private laboratorier som er utpekt av Mattilsynet, til å utføre diagnostikk innenfor fiskehelse. Det betyr at NEMKO Norlab følger strenge krav til analyser og varsling, og de samarbeider tett med Veterinærinstituttet.

– Å være utpekt gjør at det stilles kvalitetskrav til laboratoriet og til undersøkelser, samt til varsling og samarbeid med nasjonalt referanselaboratorium, forklarer Skår Norli.

– Disse analysene er viktig for god sykdomshåndtering og for å hindre eventuell spredning av smittsomme sykdommer hos fisk.

Andre aktuelle saker

Mattrygghetsskolen starter våren 2025

Mattrygghet er svært viktig for alle som jobber i matens verdikjede. Som ledende aktør innen mattrygghet, kvalitetskontroll og kvalitetsledelse, lanserer nå Eurofins Food & Feed Testing AS et unikt utdanningstilbud, som forenkler prosessen for arbeidsgivere å utdanne egne medarbeidere. I samarbeid med FIAS lanseres det nå et eget kull for FIAS sine aksjonærer!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.