fbpx

Hos Nemko Norlab tas fiskens velvære på alvor.

Laboratoriene spiller på lag med sjømatnæringen

Det er Mattilsynet som har forvaltningsansvar for å sikre at fisken som produseres i Norge har det bra – i alle steg av livssyklusen. Men hvordan sjekkes egentlig fiskehelsen, og hvorfor er det så viktig?

– God fiskehelse og fiskevelferd bidrar til økt utnyttelse av ressursene, samt bærekraftig produksjon, forklarer Hilde Skår Norli, seniorrådgiver i Mattilsynet.

I følge Norli er det avgjørende med god diagnostikk – slik at størst mulig andel av fisken når fram til slaktestørrelse og blir til menneskemat.

Nemko Norlab er et av tre private laboratorier som er utpekt av Mattilsynet, til å utføre diagnostikk innenfor fiskehelse. Det betyr at NEMKO Norlab følger strenge krav til analyser og varsling, og de samarbeider tett med Veterinærinstituttet.

– Å være utpekt gjør at det stilles kvalitetskrav til laboratoriet og til undersøkelser, samt til varsling og samarbeid med nasjonalt referanselaboratorium, forklarer Skår Norli.

– Disse analysene er viktig for god sykdomshåndtering og for å hindre eventuell spredning av smittsomme sykdommer hos fisk.

Andre aktuelle saker

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.