fbpx

Digital Etikett AS – ny leverandør til FIAS

Digital Etikett spesialiserer seg på produksjon av dekorative etikettar på rull, førtrykt film til flowpack og ferdigfabrikkerte posar. Dei held til i Gaupne i Indre Sogn. Der satsar dei stort på å reindyrke idèen om ein automatisert og heildigital produksjon. På bakgrunn av dette kan dei tilby kundane kostnadseffektive og miljøvenlege løysingar, høg kvalitet og moglegheita til å nå marknaden på ein innovativ og eksklusiv måte.

Dei grunnleggjande verdiane i Digital Etikett er kundeservice, ståpå vilje og fleksibilitet. Dei er alltid tilgjengelege dersom ein har spørsmål, og har som mål å jobbe tett på kundane, store som små.

– Sidan me trykker digitalt har me ingen klisjé eller oppstartskostnader. Det einaste me treng for å starte produksjonen er ei trykkfil. Her kan me bidra med vegleiing dersom noko er uklart med tanke på produksjonsprosessen.

– Marknadens beste leveringstid, og mest fleksible løysingar.

– Det er totalopplaget som avgjer prisen, ikkje antal variantar/design. Dvs. at om ein bestiller 1000 etikettar av 10 forskjellige variantar/ design innanfor same format, vil prisen bli den same som om ein bestilte 10 000 etikettar av ein variant/design.

– Me opererer ikkje med minste bestillingsvolum. Hjå oss kan ein bestille akkurat det antalet ein treng.

– Dersom du vil endre på designet eller legge til fleire design vil det heller ikkje koste noko ekstra. Dermed kan ein enkelt trykke opp avgrensa opplag, variabel data eller sesongbaserte produkt.

– Vidare tilbyr me spesialeffekter som folie, preg og spotlakk. Her brukar me og ein digital teknikk som fjernar kravet om verktøykostnader. Me har i tillegg til dette stort fokus på bærekraft og miljø. Me er medlem i Grønt Punkt Norge, har teke plastløftet og er miljøfyrtårnsertifiserte. Alle våre papiretikettar er FSC godkjende og kjem frå bærekraftige skogar. Me har redusert tjukkelsen på alle plastetikettar, og me tilbyr berre resirkulerbart monomateriale til førtrykt film og posar. Dette materialet har ei høgbarriere som vil være med på å hindre matsvinn.

Ta gjerne kontakt for ein hyggeleg etikett- og emballasjeprat!

Kontaktperson:
Vegill Rebni Kjer
Tlf: 47848120
E-post: vegill@digitaletikett.no
Adresse: Gaupnegrandane 44, 6868 Gaupne

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.