fbpx

Hvem skal ta over etter deg?

I fiskerinæringen er det mange dyktige bedriftseiere som har skapt store verdier. De bruker mye tid på å utvikle bedriften, men mangler ofte en god plan for hvordan eierskapet og øvrige verdier skal overføres til neste generasjon. – En av de største årsakene til tap av verdier er dårlig planlegging og kommunikasjon i familien samt andre familiære forhold, sier administrerende direktør Øystein Bø i Formue.

Øystein Bø, administrerende direktør i Formue, har over 20 års erfaring med å gi råd til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. En av de viktigste oppgavene til rådgiverne i Formue, er å hjelpe familier med å legge en plan slik at verdiene som er skapt kan bli overført til neste generasjon på en god måte.

– Som rådgivere møter vi mange driftige entreprenører, blant annet innenfor fiskerinæringen. Et fellestrekk er at de er veldig fokusert på virksomheten og er vant til å legge planer for hvordan den skal utvikles. Vår råd er at de bør tenke på samme måte når det kommer til eierskapet og formuen som er skapt. Dette dreier seg ofte om bedrifter som er verdifulle både lokalt og nasjonalt, og det kan få store ringvirkninger dersom verdiene ikke ivaretas på en god måte fremover, sier Bø.

Øystein Bø, administrerende direktør i Formue.

Alle har sin unike historie
Formue har 18 kontorer i Norge, og er godt representert langs kysten med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund og Stavanger. Råd-giverne ved disse kontorene har jobbet med mange familier innenfor fiskerinæringen og har god erfaring med hvilke problemstillinger som er særlig aktuelle for denne næringen.

– Selv om alle formuer har en unik historie og har opphav fra ulike næringer har de en ting felles. På et eller annet tidspunkt skal verdiene skifte eierskap, sier Bø.

– Desto nærmere man kommer et slik skifte, jo flere spørsmål dukker opp. Hvordan skal bedriften utvikles videre? Er vi de rette eierne fremover? Må jeg pensjonere meg dersom jeg overlater eierskapet til neste generasjon? Kan det oppstå konflikter ved at jeg utpeker en til å overta roret?

Kan tape store verdier
Bø forteller at undersøkelser viser at de fleste formuende familier vurderer mulige tap i investerings-porteføljen som den største risikofaktoren for familiens verdier.

– Faktum er at den største årsaken til tap av verdier er dårlig planlegging og kommunikasjon i familien samt andre familiære forhold, sier Bø som har noen gode råd i ermet.

– Det viktigste rådet er å sette av tid til å utarbeide en god formuesplan for familien. Har man en åpen kommunikasjon i denne prosessen er det enklere å forberede neste generasjon på hva som venter.

Skjær i sjøen
Selv om dette kan høres enkelt ut, støter de fleste på utfordringer.

– Veldig mange jeg møter ønsker å behandle barna likt for å unngå konflikter. Likvide midler er enkelt å dele i to eller tre. Det er ikke like lett å dele en bedrift eller en familiehytte, sier Bø.

– Ofte er det nyttig å spørre; hva er best for virksomheten? Hva er best for det enkelte familiemedlemmet?

Han trekker frem at det er viktig å skille mellom likebehandling og rettferdighet. De fleste aksepterer en forskjellsbehandling dersom denne oppleves som rettferdig.

– Men dette krever at det ligger gode vurderinger bak og at de involverte ser at dette totalt sett er den beste løsningen. Det er ofte lurt å ha med en uavhengig rådgiver som kan se familien og familiebedriften utenfra. Det bidrar til bedre og mer konstruktive diskusjoner, sier Bø.

Se muligheter
Et siste råd på veien er å ikke bli for opphengt i alt som kan gå galt.
– Hvis man tenker for mye på hva som kan gå galt i en generasjonsoverføring blir man fort redd og opptatt av å lage strukturer som skal hindre feil. Man bør heller sette søkelyset på å skape og på å involvere neste generasjon i hvordan man kan forvalte dagens verdier best mulig og samtidig skape nye verdier, avslutter Bø.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.