fbpx
Foto av person som holder seg for brystet med smerter

HMS og Internkontroll – fiskerinæringen

PlusOffice AS har i tett samarbeid med FIAS, utviklet et innovativt ledelsessystem spesialtilpasset for aktører innen fiskerinæringen i Norge.

  • Systemet gir komplett håndtering av internkontroll, HMS og- personalarbeid.
  • Ett godt tilrettelagt verktøy for å innfri kravene som stilles i lovverket.
  • Systemet kommuniserer viktig informasjon, og gir god oppfølgning av interne rutiner.
  • Verktøyet sikrer god kvalitet i arbeidet, og frigjør mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten.
  • PlusOffice har gratis faglig og teknisk support i hele avtaleperioden.
  • Ingen bindingstid, eller oppsigelsestid
  • Alt tilgjengelig på ett sted, ingen ekstra moduler.

Om PlusOffice

PlusOffice er en Norsk kompetansebedrift som er utvikler og leverandør av et komplette ledelsessystemer for internkontroll, HMS og personal(HR). Grunnleggerne av PlusOffice har en lang historie som pionérer innen bransjen, og står bak oppbygningen av flere markedsledende aktører.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.