fbpx
Foto av person som holder seg for brystet med smerter

Digitalt kurs 05.06. og 22.08.

Hvordan håndtere og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Nautilus Sjø, et selskap i Kystrederiene, inviterer i samarbeid med ADI Advokater til kurs i hvordan din virksomhet kan forebygge og håndtere seksuell trakassering. ADI Advokater tilbyr en omfattende opplæring i dette viktige emnet, ledet av erfarne og dyktige instruktører.

Vi ønsker å øke kompetanse og bevissthet i næringen

Saker om seksuell trakassering preger fortsatt nyhetsbildet. I bransjer med stor kjønnsubalanse, kan saker som omhandler seksuell trakassering ofte knyttes til likestillingsspørsmål, da kvinner er mer utsatt for slik atferd enn menn.

Seksuell trakassering er sammen med kjønnsdiskriminering, derfor egnet til å negativt påvirke målet om å sikre like muligheter for begge kjønn i arbeidslivet.

Tiltak for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen omfattes av plikten til internkontroll, selv om dette ikke nevnes spesifikt. Temaet bør derfor være en del av arbeidsgivers systematiske HMS-arbeid.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er åpent for alle arbeidsgivere og ansatte som ønsker å lære mer om hvordan man kan skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Kurset er spesielt egnet for ledere, HR- ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som mottar og behandler varsel om seksuell trakassering.

Vårt kurs vil gi deg og dine ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter innenfor følgende områder:

 • Grensen for seksuell trakassering – hvor går den?
 • Hvordan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?
 • Når har arbeidstaker rett og plikt til å varsle om seksuell trakassering?
 • Hvilket ansvar har arbeidstaker?
 • Hvilket ansvar har arbeidsgiver?
 • Hvilke sanksjoner kan følge?

Hvem er ADI Advokater?

ADI Advokater er et nisje?rma med spisskompetanse innen arbeidslivets rettsforhold og ledende ekspertise innen varsling.

Se: https://adiadvokat.no/
& https://www.linkedin.com/company/adi-advokater-as/

Kursholdere

Birthe Maria Eriksen er advokat og partner i ADI Advokater AS. Hun har videreutdanning i organisasjonspsykologi og skrev sin phd. om varsling. I tillegg har hun lang erfaring som forsker, foreleser og kursholder. Hun har en bistilling som forsker II ved Oslo Met. Eriksen har bistått både varslere, ledere og arbeidsgivere i en rekke profilerte saker, både i offentlig og privat sektor.

Camilla Nøttveit er advokatfullmektig for ADI Advokater med spesialisering i kollektiv og individuell arbeidsrett og videreutdanning innen organisasjonspsykologi. Hun har omfattende erfaring som kurs og foredragsholder.

Praktisk informasjon:

 • Kurset gjennomføres digitalt
 • 05.06.2023 og 22.08.2023
 • 4 timer inkludert pauser
 • Pris 2490,-
 • Deltakere mottar et digitalt kursbevis etter endt kurs
 • Det vil bli sendt ut link til kurset dagen før

Påmelding er nå åpen, sikre deg din plass ved å registrere deg her.

Sammen tar vi ansvar for å skape trygge og inkluderende arbeidsplasser for alle!

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.