fbpx
Foto av person ved datamaskin

Påvisning av Listeria, hvilken analysemetode er «best»?

Listeria er en bakterie som forårsaker sykdommen listeriose, og det finnes flere metoder for å analysere tilstedeværelsen av Listeria i næringsmidler, råvarer og miljø.

De vanligste metodene er:

  • VIDAS
  • Rapid
  • PCR

Hvilke metoder bør velges?

VIDAS og Rapid-metoden er immunologiske metoder som gir raskt resultat. For VIDAS metoden er resultatet klart etter 28 timer og eventuelt positivt resultat verifiseres. For rapid er det svar etter 48 timer, ingen ytterligere verifisering er nødvendig. PCR er en mer komplisert molekylærbiologisk metode som gir et mer spesifikt resultat. Valg av metode avhenger av hva slags prøve man analyserer og deteksjonsgrensen som kreves. Nemko Norlab utfører et stort antall analyser pr år med sine akkrediterte metoder. Vi bistår gjerne i din vurdering for valg av metodikk. 

Nye metoder med lavere kvantifiseringsgrense er stadig under utvikling og Nemko Norlab følger med og vurderer fortløpende om det er noe som skal implementeres i vårt analyseomfang når nødvendige valideringer er godkjent hos sertifiseringsorgan.

Helgenomsekvensering

I bransjen er det nå mye snakk om helgenomsekvensering og fordel for produsenter å få kartlagt hvilke Listeriastammer de kan ha i sitt produksjonslokale. Dette kan være til god hjelp for å finne ut om det har etablert seg såkalte «husstammer». Er dette av interesse kontakter du oss for å inngå avtale for å bygge opp en samling av Listeria monocytogenes for helgenomsekvensering hos vår samarbeidspartner.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for å se på mulighet for samarbeid eller om du har spørsmål om analyser.

Anne Kristin Gussiås, Kvalitetsansvarlig mikrobiologi
Tlf: 901 17 895
E-post: anne.kristin.gussias@nemkonorlab.com

Lone Grønbech, Salgssjef
Tlf: 916 66 578
E-post: lone.gronbech@nemkonorlab.com

Andre aktuelle saker

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.