fbpx

Retura Norge – ny leverandør til FIAS

Retura tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Deres unike landsdekkende tilstedeværelse danner grunnlaget for lokal verdiskaping. De leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv.

– Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder NOK og ca. 600 ansatte fordelt på 23 virksomheter, skaper vi verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere jobber vi hver dag for et miljø i balanse, sier Retura selv.

– Vi er en totalleverandør av avfallstjenester og kan hente alt fra farlig avfall til havbruksplast. Som en del av avtalen med FIAS tilbyr vi følgende tjenester for ditt selskap:

 

  • Råd, veiledning og opplæring
  • Merkemateriell
  • Sorteringsveileder
  • Skreddersydd avfallsplan
  • Deklarering av farlig avfall
  • Rapportering av mengder og kostnader
  • Hjelp til miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning

Andre aktuelle saker

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.