fbpx

Anne-Line Skjelstad fra Retura Norge og Knut Henning Rosenvinge (Retura NT) Foto: Anne-Line Bakken

Retura bidrar til å gjøre BLÅ SEKTOR GRØNN

I den stadig voksende oppdretts- og fiskerinæringen er bærekraft og miljøbevissthet avgjørende for en sunn utvikling av næringen. Retura, et ledende selskap innen avfallog gjenvinningstjenester, spiller en sentral rolle i å sikre en grønnere og mer bærekraftig blå sektor. Med Returas fokus på avfallsløsninger, resirkulering og materialgjenvinning, legger de grunnlaget for et sirkulært økosystem i norsk oppdretts- og fiskerinæring.

Anne-Line Skjelstad ble ansatt som business manager for blå sektor i Retura Gruppen i 2022. Skjelstad har lang erfaring fra avfallsbransjen hvor hun tidligere har hatt ansvar for salg og marked i Returas avdeling i Bodø. Da det åpnet seg en mulighet for å jobbe målrettet med oppdrettsnæringen og andre virksomheter knyttet til blå sektor var Skjelstad raskt ute med å søke på stillingen. «Det er et kjempespennende marked med utrolige muligheter! Jeg elsker å være ute på befaring på anlegg for å se og lære om denne bransjen! Jeg jobber daglig med å finne nye muligheter for hvordan vi kan resirkulere og gjenvinne utstyr fra oppdrettsnæringen på best mulig måte.» Nå har hun sin kontorplass i Bodø med ansvaret for å tilby og videreutvikle innovative avfallsløsninger rettet mot oppdrettsnæringen.

“Man vil bli overrasket over hvor mye fint som er basert på innsamlede nøter!”

Skjelstad forsøker å holde seg oppdatert på det siste innen teknologi og utvikling innen avfallsløsninger knyttet mot blå sektor, og har flere ganger reist til utlandet for å besøke fabrikker og anlegg for å fysisk følge opp hva som skjer videre med avfallet som hentes inn fra oppdretts- og fiskerinæringen. Mye av avfallet som oppstår i denne bransjen er plastbasert, og det er viktig å finne gode løsninger for hvordan dette avfallet kan materialgjenvinnes slik at man tar best vare på ressursene. «Heldigvis finnes det mange innovative selskaper som lager fantastisk flotte produkter av som i utgangspunktet har vært avfall fra oppdrettsnæringen! Man vil bli overrasket over hvor mye fint som er basert på innsamlede nøter! Slik sikrer vi at materialene blir gjenbrukt og at vi kommer litt nærmere en sirkulær økonomi også i virksomheter knyttet til blå sektor!».

Retura Gruppen består av 23 franchiseselskaper med lokasjoner over hele landet, hvor mange av disse er lokalisert langs kyst og havområder. Det gjør at det eksisterer er godt nettverk med kompetanse spredt utover hele Norge, og Retura jobber tett på tvers av selskapene for å lære av og utnytte hverandres løsninger slik at det er kontinuerlig utvikling og innovasjon innen blå sektor.

Helena Willumsen er direktør for bærekraft og digitalisering i Retura Gruppen, og jobber tett med Skjelstad for å sikre at Retura Gruppen leverer de mest bærekraftige avfallsløsningene og tjenestene til bransjen. «Vi i Retura legger stor vekt på bærekraftige prinsipper gjennom hele verdikjeden og har sterkt fokus på det vi kaller kortreist avfall. Kortreist avfall betyr at vi i stor grad fokuserer på å finne gode miljøvennlige løsninger i nærområdet, fremfor å frakte avfallet store avstander. Slik får vi ned utslipp fra transport og sikrer også arbeidsplasser lokalt. Bedrifter i blå sektor kan være trygge på at deres avfall blir håndtert på en ansvarlig og miljøvennlig måte når de velger Retura. Våre verdier i Retura inkluderer å være nær, redelig og trygg. Det gjør at vi setter strenge krav til kvalitet, sporbarhet og miljøsertifiseringer for å sikre at materialet holder høy standard og mest mulig kan gjenbrukes.»

Ved å ta ansvar for avfallshåndtering og gjenvinning av materialer, hjelper Retura oppdretts- og fiskerisektoren med å redusere sitt økologiske fotavtrykk og oppfylle miljøkravene som stilles i dagens marked. Gjennom vårt fokus på bærekraftige avfallsløsninger og vårt sterke engasjement for bærekraft og kvalitet, spiller vi i Retura Gruppen en avgjørende rolle i den grønne omstillingen av den norske oppdretts og fiskerinæringen. Vårt bidrag bidrar til å sikre en bærekraftig fremtid for blå sektor, samtidig som vi opprettholder høye standarder for kvalitet og miljøansvar! 

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.

“Vi i Retura legger stor vekt på bærekraftige prinsipper gjennom hele verdikjeden og har sterkt fokus på det vi kaller kortreist avfall.”

Helena Willumsen, direktør for bærekraft og digitalisering i Retura Gruppen.