fbpx

Fra venstre: Daglig Leder i FIAS, Frode Kvamstad, Regionsjef for IF-Midt Nord bedrift, Thom Thorstensen, Administrerende direktør for Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson. Foto: Sjømatbedriftene

Skaper trygghet i hverdagen

Sjømatbedriftene og Fiskerinæringens Innkjøpsselskap (FIAS) har nå fornyet samarbeidet med IF Forsikring. Avtalen sikrer næringen tilgang til forsikringsavtaler som er blant markedets beste.

IF er Nordens største forsikringsselskap, og i over 30 år har Sjømatbedriftene, FIAS og IF hatt et tett,
konstruktivt og fremoverlent samarbeid. De har i fellesskap utviklet gode og tidsriktige forsikringsløsninger
tilpasset sjømatnæringens behov, enten aktørene driver med produksjon, oppdrett, fiske eller sjøtransport.

– For oss i Sjømatbedriftene er det avgjørende viktig å bidra til trygghet i hverdagen for våre medlemsbedrifter. Forsikring er en veldig viktig del av det å ivareta medlemmenes økonomiske interesse, og ikke minst skape trygghet ved at medlemmene gis tilbud om riktig forsikring, med konkurransedyktige vilkår og høy grad av service. IF har gjennom 30 år levert i tråd med våre krav og forventninger. Sammen har vi skapt trygghet i hverdagen for alle parter. Det som funker, skal man ikke slutte med. Derfor er jeg glad for at vi nå har landet en ny avtale hvor det samarbeidet fortsetter, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Holmøy Eriksson. Sjømatbedriftene og FIAS er tydelige på at de setter pris på det lange samarbeidet.

– Gjennom årenes løp har mange bedrifter, dessverre, opplevd brann, driftsstans eller uhell i en eller annen form som gjør at man har vært avhengig av gode og riktige forsikringer. I disse tilfellene har vårt samarbeid med IF Skadeforsikring vært helt avgjørende. Det har også blitt satt stor pris på av bedriftene, sier daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad.

Thom Thorstensen forteller at hos IF møter du bransjespesialister som har lang erfaring med forsikring av virksomheter innen sjømatnæringen. Avtalen gir bedriftene en skreddersydd forsikring tilpasset deres behov.

– Om uhellet skulle være ute har vi i IF gode fagfolk som er plassert over hele landet. Dette betyr at vi kan bistå den enkelte virksomhet på en rask og riktig måte slik at de kommer raskest mulig tilbake i normal drift, sier Thorstensen, og fortsetter:

– Like viktig er det at avbruddsforsikringen er på plass og erfaringen ved f.eks. brann er at man bør ha 24 måneder avbruddsforsikring.

Frode Kvamstad i FIAS utdyper at de er et nonprofitt- innkjøpsselskap hvor målet er å skape merverdi for medlemmer og aksjonærer.

– Derfor har vi etablert et lojalitetsprogram som betaler bonus tilbake til aksjonærene. FIAS utbetalte i fjor vel 3, 8 millioner i lojalitetsbonus til eierne, forteller Kvamstad, og fortsetter:

– Bedriftene i FIAS består av fiskehandler, fiskematprodusenter, røykerier, oppdrettere, slakterier og eksportører, og hvor et klart flertall er medlemsbedrifter i Sjømatbedriftene. I de siste årene har vi også fått Kystrederiene og Norges Fiskarlaget inn på eiersiden med vel 3000 båter inne fiske og fangst, brønnbåter, arbeids-båter og andre type fartøy som går langs Norskekysten, sier han.

Eriksson og Kvamstad fremhever at de ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet med IF, og hvor FIAS har satt høyt på dagsorden å øke porteføljen ytterligere med nye aksjonærgrupper som har kommet inn de siste årene.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en ny forsikringsavtale med IF. Det bidrar til at vi er godt rustet til å ivareta våre medlemmers interesser innen forsikringsfeltet. Sammen kan vi tilby et komplett forsikringstilbud til våre medlemmer. Som medlem i Sjømatbedriftene skal din bedrift ha garanti for å ha rett forsikring og kvalifisert, korrekt hjelp dersom forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring er IF Forsikring totalleverandør av forsikringsprodukter til våre medlemsbedrifter, avslutter Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.