fbpx

Det er viktig å øve!

Brannøvelser gjør arbeidsplassen tryggere. Brannøvelser gir deg og dine medarbeidere trygghet og bevissthet om hva dere skal gjøre hvis det begynner å brenne. Bare en så enkel sak som å avtale et møtested utenfor bygget kan redde liv. Da kan dere raskt gi brannvesenet beskjed om noen mangler. Her kan du lese tipsene fra FIAS-leverandør IF om hvordan gjennomføre en brannøvelse. 

Bli med på brannøvelse

Det er viktig å øve jevnlig på hva dere skal gjøre om det skulle begynne å brenne. Det gir de ansatte trygghet og kan redde liv. En brannøvelse bør gjennomføres minst en gang i året.

Få mer ut av brannøvelsen

Her er noen råd om hvordan du forbereder og gjennomfører en brannøvelse. Du får også tips om noen enkle forebyggende tiltak som bør gjøres jevnlig.

Branninstruks

Virksomheter er pålagt å ha en branninstruks som beskriver hva de ansatte skal gjøre hvis brannalarmen går. Orienter alle om instruksen og heng den opp på lett synlige steder. Den skal blant annet angi møtested utenfor bygningen hvor alle skal samles etter evakuering.

Forberedelser

  • Varsle brannvesen/sentral om øvelsen hvis bygget har alarm med overføring.
  • Gjør det enkelt og ikke lag øvelsen mer dramatisk enn nødvendig
  • Utse en eller flere som er ansvarlig for å sjekke at toaletter og rom er tømt for mennesker, og at dører og vinduer lukkes.

Gjennomføring

  • En brannøvelse handler om å trene på branninstruksen.
  • Den som er ansvarlig for øvelsen tar tiden fra brannalarmen utløses, til alle i bygget har møtt opp på møteplassen som er spesifisert i branninstruksen.
  • Noter forbedringspunkter underveis.

Evaluering

  • Alle virksomheter er pålagt å dokumentere HMS-arbeidet.
  • Samle derfor erfaringene fra brannøvelsen i en rapport der det står tidspunkt, hvor mange som deltok, hvilke forbedringspunkter du fant osv.
  • Orienter ledelsen og de ansatte om resultatene av øvelsen. Hva gikk bra/mindre bra og om det er behov for å endre noe.

Forebyggende tiltak

I tillegg til brannøvelser er det noen enkle, men effektive forebyggende tiltak som bør gjennomføres regelmessig:

Branndører

Sjekk at dørene lukker seg som de skal. Pass på at de ikke holdes oppe av kiler eller lignende. Døren skal slutte tett til karmen.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal være ryddige og lett fremkommelige helt ut i friluft. Merkingen skal være godt synlig og intakt (sjekk lyspærer i nødlysene). Alle dører skal kunne åpnes uten nøkkel.

Håndslokkeapparater

Vet alle i bedriften hvor slokkeapparatene står? Apparatet skal finnes på anvist sted og være forskriftsmessig merket. Det skal være ryddig rundt apparatet. Apparatet skal vise tilfredsstillende trykk og plomberingen skal være intakt.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.