fbpx
Foto av produkter med Fias-logoen på

Image by user17364411 on Freepik

FIAS fyller 30 år i 2024

Innkjøpssamarbeidet som ble stiftet av 11 sjømatbedrifter 6. februar 1994 lever i beste velgående. Disse 11 bedriftene var på denne tiden små og mellomstore sjømatbedrifter som i dag har blitt til viktige og store sjømatkonsern som selger sjømat for milliarder over hele verden.

Initiativet til å etablere et felles innkjøpslag ble tatt av administrerende direktør Ingebrigt Overby i det som het Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), som i dag har navnet Sjømatbedriftene. Han hadde bakgrunn fra Kjøttbransjens Landsforening og var primus motor for å få etablert et innkjøpsfellesskap, Norsk Kjøtthandel for den private kjøttbransjen i Norge. Veien var kort da han så at for å verve nye medlemsbedrift inn i bransjeforeningen, måtte man ha noen medlemsfordeler. Helt fra starten så har lovnaden vært at medlems-bedrifter minimum skal spare det de betaler i kontingent til foreningen ved å benytte avtalene i FIAS.

Det som var viktig i starten var å samle volum på enkeltprodukter, forhandle pris og tilby dette til aksjonærene. Da var man avhengig av lojalitet blant aksjonærene og det oppnådde man raskt.

I 2002 inngikk Norsk Kjøtthandel og FIAS en samarbeidsavtale for å forhandle nye avtaler med felles leverandører. De samlet volum fra både kjøtt og fisk for å ha større volum å forhandle med. Begge selskapene hadde store fordeler med å samarbeide på denne måten. De har fremdeles dialog og samarbeider på noen avtaler.

Non-Profit og lojalitetsbonus

Et viktig budskap til bransjen er at selskapet er et non-profitt selskap og ikke har mål om å tjene penger. Mandatet er å forhandle gode avtaler med seriøse leverandører til bransjen.

I 2010 innførte styret en lojalitetsbonus for tilbakebetaling til aksjonærene. Dette er en coop-tankegang og aksjonærene skal kjenne på at dette er «litt ditt». Mesteparten av overskuddet utbetales som lojalitetsbonus og de bedriftene som omsetter mest på avtalene, får altså mest tilbake. Enkelte aksjonærer får utbetalt 1000-lapper og enkelte konsern får utbetalt hundre tusen-vis av kroner. I tillegg til store besparelser på de forhandlede avtalene, har selskapet utbetalt nærmere 25 millioner i lojalitetsbonusen til aksjonærene siden oppstarten av lojalitetsprogrammet. Bonus som utbetales øker sterkt fra år til år og det betyr jo at flere av aksjonærene samler sine innkjøp på avtalene og er lojale til avtalene som inngås.

Ansatte i selskapet

FIAS ble driftet av Ingebrigt Overby fra oppstarten frem til 1999. Da ble Frode Kvamstad ansatt som markedssjef frem til han ble daglig leder i 2008 og som er det fremdeles. Styret så seg nødt til å ansette flere ressurser etter at Kystrederiene og Norges Fiskarlag kom inn som aksjonærer i selskapet. Det ble da ansatt en ny markedssjef i 2021. Han heter Dan Tore Andersen og har god bakgrunn fra blant annet hvitfisknæringen.

Aksjonærene i FIAS

De første aksjonærene var firma som Vikenco AS, Nova Sea AS, Sekkingstad AS, Karsten Ellingsen AS, Seafood Farmer AS osv. Dette var mellomstore bedrifter på denne tiden og aksjen kostet 10.000 kroner. Noen år senere så ble det foretatt en aksjesplitt slik at aksjen kostet 1000 kroner og selskapet fikk da mange av de mindre sjømatbedriftene landet rundt. Nå fikk selskapet aksjonærer fra den minste fiskehandler til de største bedriftene kysten rundt. FIAS har nok hatt størst betydning for de små og mellomstore aksjonærene, men volumet samlet gjør at vi har bedre betingelser enn hva enkeltkonsern har i dag.

FIAS har vel 180 aksjonærer i dag og det har tradisjonelt vært fiskehandlere, foredlingsbedrifter innen sjømat, eksportører, lakseslakterier, oppdrettere, settefisk og smolt-anlegg. Siden 2018 så har vi fått nye aksjonærer innen landbasert oppdrett og bransjeforeningene Kystrederiene og Norges Fiskarlag. FIAS har nå vel totalt 4000 bedrifter som kan benytte alle avtalene i selskapet.

Kystrederiene representerer alle type båter som brønnbåter, slaktebåter, arbeidsbåter til oppdrett og flere andre båttyper. De er totalt 750 båter som kan benytte alle avtalene i selskapet.

Norges Fiskarlag kom inn i FIAS i 2021 og de representerer nesten 2500 båter fra den minst sjarken til de største havgående fiskebåtene. De benytter mange av de samme produktene og leverandører som er i FIAS.

Fra venstre daglig leder Frode Kvamstad og Markedssjef Dan Tore Andersen.

Leverandører til selskapet

Selskapet har alltid hatt mål om å finne samarbeid med seriøse og landsdekkende leverandører til bransjen. Med bakgrunn i antall bedrifter og et samlet volum så har FIAS oppnådd prisfordeler som enkeltbedrifter ikke har kunnet få til samme leverandør. Det ble tidlig fokus på viktige produktområder som forsikring, emballasje og drifts og vedlikeholds-produkter.

Styret har alltid hatt fokus på at volum, kvalitet og pris henger sammen. De har tenkt langsiktig sammen med sine leverandører og det er leverandører som fremdeles er med i FIAS siden starten. Tidligere Ranheim papirfabrikk, nå Ranheim Paper and Board og Ecolab AS og IF Forsikring har vært med siden midten av 1990-tallet. Selskapet har i dag vel 80 forskjellige samarbeidspartnere og dette tallet skal økes til 120 samarbeidspartnere innen få år. Vi ser at når man arbeider godt sammen over tid så skaper man gode relasjoner og handel etter hvert. Noen av de største avtalene i dag er IF skadeforsikring, TESS, Norengros og Telenor. Alle disse har hatt et samarbeide med FIAS siden tidlig 2000 tallet, det vil si godt over 20 år.

Produkter og tjenester

Selskapet har i dag vel 80 avtaler for bransjen og dekker alt fra skadedyrbekjempelse til arbeidstøy, maskiner, emballasje, rekruttering av personell, fakturakjøp og mange andre produktområder. På en del emballasjeområder, som vakuumfilm og poser, prøver FIAS å gå mest mulig direkte til fabrikker i Europa. Dette har de fått til med MPack AS med fabrikkene Suopravis i Polen og Lietpak AS i Litauen. Det kan være store besparelser ved å gå mest mulig direkte på produkter med store volum. Dette vil redusere emballasjekostnadene hos aksjonærene.

FIAS har siden tidlig 2000-tallet hatt en egen gaveeske for røkt og gravet laks og denne har vært solgt til aksjonærene til markedets laveste pris. Et resultat av samarbeid og at man produserer noe for fellesskapet. Messer og studieturer Helt siden tidlig på 2000-tallet har FIAS arrangert studieturer til ulike messer rundt omkring i verden. Målet har vært ulike sjømatmesser eller matmesser samt at man har organisert fabrikkbesøk på de ulike stedene. På slike turer samler man fagfolk fra bransjen samt at FIAS sine samarbeidspartnere kan delta. Dette er en ypperlig form for faglig oppdatering og relasjonsbygging mellom fagfolk og fias- sine samarbeidspartnere. Selskapet har hatt en årlig studietur til sjømatmessen i Brussel og nå til Seafood Expo Global i Barcelona. De har tidligere arrangert studieturer til Boston Seafood show, Anuga i Køln, Sial i Paris, China Fisheries seafood expo.

Aquanor og Norfishing

FIAS og Sjømatbedriftene har hatt en felles stand siden tidlig 2000-tallet og etter hvert tok FIAS initiativ til å invitere sine samarbeidspartnere til å kunne stå sammen med FIAS. Selskapet organiserer alt med standen som vegger, tepper, lys, strøm, registrering, kaffe osv. Nå kaller de dette FIAS-pavilljongen og er på over 300 kvadratmeter. Det har blitt svært så ettertraktet og kunne stå samme med dem. FIAS organiserer også overnatting under disse messene samt at de arrangerer bedrifts- og leverandørmingling en ettermiddag under messen.

På Aquanor og Norfishing er det ofte 30 utstillere som står sammen på FIAS-paviljongen.

Fremtiden for FIAS

Med en sjømatnæring i vekst år for år i både tonnasje og omsetning samt at økt foredling i Norge, så har de en lys fremtid. Jo mer tonnasje som foredles i Norge jo bedre er det for deres samarbeidspartnere. Mange oppdrettere har etablert egne filetfabrikker og dermed tatt hjem mye foredling de siste par årene. Dette er positivt for hele bransjen.

Selskapet har en plan om å øke aktiviteten ytterligere med å bli mer synlig på alle de nye plattformene som finnes for å nå frem til morgendagens innkjøpere. Vil man kunne dra rundt som salgkonsulet for å selge inn produkter eller ideer i fremtiden? – eller vil morgendagens innkjøpere bare google og shoppe der de finner laveste pris? Dette vil nok være noe sammensatt. FIAS er daglig i kontakt med bedriftene og enn så lenge så settes det pris på at noen kan dra rundt for å vise frem nyheter av produkter og å opprettholde en.

Bærekraft

Det er stort fokus på bærekraft på alle områder. Det stiller store krav til FIAS å kunne velge riktige leverandører som har dette implementert i sin egen produksjon og organisasjon. Dette er jo særlig viktig på emballasje-produkter som vakuumfilm som er 100 % resirkulerbar. FIAS vil bidra i større grad for å hjelpe aksjonærne til å velge bærekraftig emballasje. FIAS har nylig signert en landsdekkende avtale med Retura Norge og skal da hjelpe bedriftene med å få samlet inn og resirkulert alt fra plast, papp til slam fra landbasert oppdrett. Dette blir spennende å kunne gå ut med til bedriftene.

Retura Norge og FIAS

FIAS har signert en landsdekkende avtale med Retura Norge og skal da hjelpe bedriftene med å få samlet inn og resirkulert alt fra plast, papp og til slam fra landbasert oppdrett. Dette blir spennende å kunne gå ut med til bedriftene i FIAS.

Manpower Group og FIAS

FIAS og Manpower Group signerte en samarbeidsavtale før årsskiftet med Norges største og ledende bemannings- og rekrutteringsbyrå. De bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor. De har solid erfaring og innovative løsninger som gjør de til en komplette samarbeidspartner for våre vel 4000 små og store bedrifter.

Hvorfor FIAS?

Ved de fleste bedriftene så har de som sitter på innkjøp av emballasje og rekvisita en hovedoppgave som produksjonsleder, avdelingsleder eller lignende. De må prioritere den daglige produksjonen slik at det å samle inn pristilbud på produkter fra 3-4 ulike leverandører krever mye tid. FIAS vil spare bedriftene for tid og penger. Vi vil inngå de beste avtalene, slik at de som sitter på innkjøpsfunksjonen kan stole på at de avtalene skal være de beste i markedet. For tross alt så vil vi i fellesskap være større enn hver enkelt bedrift eller konsern.

Noen av de mest lojale leverandørene til FIAS

FIAS – Forretningsidé:

Gjennom gunstige avtaler og mer effektivt innkjøp, bidra til at hele fiskerinæringen bedrer sin totale lønnsomhet. Lønnsomheten skal økes gjennom bedre innkjøpspriser og leveringsavtaler, mer effektive innkjøpsrutiner, redusert lagerhold (just in time-produksjon) og bedre oversikt over bedriftens innkjøp.

Driftsform

FIAS forhandler innkjøpsavtaler på vegne av aksjonærene. Ved å samle innkjøpsvolumet oppnås bedre betingelser enn det enhver enkeltbedrift kan oppnå. Bedriftene bestiller varene eller tjenestene direkte hos leverandørene. Varene og fakturaen sendes direkte til bedriftene. FIAS ledes av et styre som er valgt fra ulike produsenter. Styret settes sammen med representanter fra fiskematprodusenter, lakseprodusenter, røykerier og fra pelagisk/ hvitfiskproduksjon. Styret bestemmer hvilke produktområder FIAS skal jobbe med og hvilke leverandører vi skal samarbeide med. Riktig kvalitet og service til konkurransedyktig pris Markedssjefen vil i samarbeid med aksjonærene finne frem til de beste leverandørene både på produkt og pris. Kravet til kvalitet og service defineres og det forhandles om alle betingelser tilknyttet avtalen, d.v.s. pris, kvantumsrabatter, kredittid, frakt, opplæring, markedsføring, prisjusteringer m.m. Forpliktelser og krav Bedre innkjøpsbetingelser oppnås ikke kun gjennom å kreve. Det må etableres et samarbeid med leverandørene slik at leverandørene også kan redusere sine kostander i produksjon, salg og distribusjon. Vi får: – Bedre innkjøpsbetingelser enn det enhver enkeltbedrift kan oppnå. – Produkter og tjenester som har riktig kvalitet til konkurransedyktig pris. – En mer effektiv innkjøpsfunksjon i bedriftene.

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.