fbpx
Foto av produkter med Fias-logoen på

Ledelsen i Skalagruppen kjøper ut Tine og Nortura

Skalagruppen, som leverer ledende produksjonsteknologi og driftsstøtte for norsk matindustri, gjennomfører i dag et eierskifte der ledergruppen overtar eierskapet i gruppen etter avtale med de tidligere partnerne og eierne, TINE og Nortura. – Avtalen bidrar til å forsterke Skalagruppens kommersielle fokus og legge til rette for en høyere innovasjonstakt – samt sikre arbeidsplasser, uttaler styreformann Rune Hardersen og CEO Steinar Spydevold.

Skalagruppen har en historie som strekker seg over 80 år, og er anerkjent for sin kompetanse innen norsk matproduksjon. Gjennom oppkjøpet forplikter ledelsen seg til å intensivere innsatsen for å øke lønnsomheten og realisere vekstpotensialet.

– Etter noen år som styreformann i Skalagruppen, ser jeg og andre sentrale ledere i Skalagruppen muligheten som ligger i å utvikle gruppen videre, nå med økt fokus og krav. Vi har allerede startet med dette viktige arbeidet – og gleder oss i fortsettelsen, uttaler styreformann Hardersen.

TINE og Nortura, fremhever det langvarige forholdet til Skalagruppen
– Gjennom mange år som både eier og kunde av Skalagruppen, har det vært essensielt for oss å finne en eierskapsløsning som både sikrer gruppens videre utvikling – og kundeforholdet l TINE og Nortura. Vi er derfor glade for at sentrale i ledelsen og styret overtar stafettpinnen gjennom den avtalen som er inngått – og ønsker teamet lykke til videre, sier strategidirektør i TINE, Jon Lasse Garberg og finansdirektør i Nortura, Kristian Håvard Sævik.

Hva betyr dette for våre kunder og leverandører?
Stabilitet og kontinuitet: Denne overgangen sikrer kontinuitet i ledelsen og i vår daglige drift. Vår ledelse, som har vært en sentral del av Skalagruppens utvikling, har dyp innsikt i og forpliktelse til våre kjerneverdier og strategiske ambisjoner.

Fokus på vekst og innovasjon: Med dette initiativet står vi enda sterkere rustet til å utforske og implementere innovative løsninger og utvide våre vekstmuligheter. Vårt engasjement for å levere produkter og tjenester av høy kvalitet forblir uendret og urokkelig.

Utvidet samarbeid: Vi ser med entusiasme frem til å styrke vårt samarbeid med deg, som en verdsatt partner. Målet vårt er å videreutvikle vår dialog og samarbeid for å sikre gjensidig suksess og verdi.

Åpen kommunikasjon: Transparens og åpenhet står sentralt i vår virksomhet. Vi forplikter oss til å holde deg løpende informert om vår fremgang og viktige utviklingstrekk.

Vi uttrykker vår dype takknemlighet til Tine og Nortura for deres uvurderlige støtte og bidrag til Skalagruppens suksesshistorie. Vi ser med optimisme og spenning frem til hva fremtiden bringer, og er begeistret over å fortsette denne reisen sammen med deg. For eventuelle spørsmål eller for videre dialog, vennligst nøl ikke med å ta kontakt. Vi ser frem til et fortsatt sterkt og fruktbart samarbeid.

www.skala.no

Andre aktuelle saker

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.