fbpx
Foto av produkter med Fias-logoen på

Canon Norge AS – landsdekkende samarbeidspartner til FIAS-bedrifter

Canon er markedsledende innen bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet, og er en foretrukket leverandør av print og dokumenttjenester med over 40% markedsandel.

Produkt- og løsningsporteføljen omfatter alt fra foto, video, skrivere og skannere til multifunksjonsprodukter, større produksjons- & fotoskrivere for det profesjonelle markedet,
samt innovative digitale løsninger og tjenester.

Vi har landsdekkende service og dyktige spesialister som sikrer at kundene får optimal kvalitet, produktivitet, oppetid og effektive arbeidsprosesser.

Hva kan Canon hjelpe deg med?

Som ledende leverandør av nyskapende dokumentløsninger, kan vi bidra til økt effektivitet og lønnsomhet for våre kunder.

Våre løsninger kombinerer hardware, software og tjenester tilpasset den hybride arbeidsplassen. Vi har gode løsninger og tjenester innen print, automatisering og digital dokumenthåndtering som bidrar til økt effektivitet uansett hvor du jobber fra, som for eksempel elektronisk signering.

Vi leverer mange ulike tjenester innenfor digitalisering og strukturering av både fysiske papirarkiver, og ustrukturerte digitale filområder. Ved å digitalisere og strukturere dokumentasjon i ulike typer arkiver, for eksempel kontrakts-arkiv, eller HR, kan man realisere mange potensielle fordeler, som effektivisering
av prosesser, trygghet for viktig informasjon som ikke lenger kun er lagret i papirform, sikkerhet og tilgangsstyring, samt enklere deling av informasjonen.

Canon tilbyr også helhetlige sikkerhetstjenester som hjelper våre kunder å møte sine sikkerhetsutfordringer. Alle våre kunder skal være trygge på at vi er oppdatert på, og forstår hva som
kreves og forventes av en moderne IT-leverandør. Vi brenner for sikkerhet og sikkerhetsfunksjonalitet er en del av alle våre produkter og tjenester.

Jobber du med grafisk produksjon eller hustrykkeri kan vi levere et bredt spekter av markedsledende og innovative produksjonsløsninger og arbeidsflyt/automatisering som gjør
det mulig å skape ny business og/eller effektivisere.

Våre produkter og tjenester for de med behov for utskrifter og innskanning i store formater er både kreative, smarte og effektive. Dette gjelder alt fra fotoutskrifter, utskrifter av tekniske tegninger, kart og arealplaner, markedsrettet informasjon og vi har også betydelig kompetanse på materialer som er egnet for dette.

Eksempler på produkter og løsninger Canon kan levere er som følger; Printer/skriver, multifunksjonsmaskin, kopimaskin, skanner, Laserprinter, plotter, løsninger for grafisk produksjon & storformat, sikkerhetstjenester, E-signering, digitalisering av dokumenter, samt automatisering av prosesser.

Bærekraft

I Canon har vi fokus på reduksjoner i ressursforbruk og resirkulering, for å bidra til utviklingen av en sirkulær økonomi. Vi tilstreber å redusere CO2-utslipp gjennom alle stadier av produktets livssyklus. Canon har også forpliktet seg til å tilpasse driften etter FNs bærekrafts mål, som er skapt for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Målene tar opp de globale utfordringene vi står overfor.

Ta gjerne kontakt med avtaleansvarlig til FIAS i Canon Norge om du ønsker å vite mer om hva vi kan hjelpe deg med:

For Canon Norge
Erik Soelberg
erik.soelberg@canon.no
Mobil: 958 268 34
www.canon.no

Andre aktuelle saker

Mattrygghetsskolen starter våren 2025

Mattrygghet er svært viktig for alle som jobber i matens verdikjede. Som ledende aktør innen mattrygghet, kvalitetskontroll og kvalitetsledelse, lanserer nå Eurofins Food & Feed Testing AS et unikt utdanningstilbud, som forenkler prosessen for arbeidsgivere å utdanne egne medarbeidere. I samarbeid med FIAS lanseres det nå et eget kull for FIAS sine aksjonærer!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.