fbpx
Foto av produkter med Fias-logoen på

Ny arbeids­markeds­under­søkelse fra Manpower Group tyder på at bedriftene rigger seg for bemanningsvekst denne høsten

Den kvartalsvise undersøkelsen viser at 43 prosent av norske bedrifter forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens 21 prosent forventer nedbemanning. Bemanningsutsiktene er dermed netto positive med 22 prosent. Nettoutsiktene øker med 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, etter å ha falt jevnt siden andre kvartal i fjor.

– Vi ser tegn til at arbeidsgiverne har større tro på markedet denne høsten. Det er fortsatt et grunnleggende behov for flere folk. Spørsmålet er når arbeidsgiverne tror de har trygge nok rammebetingelser til å satse, sier konsernsjef Maalfrid Brath.
Hun sier at mange bedrifter allerede har begynt å rigge seg for bemanningsøkning til høsten.

– Nå er lønnsoppgjøret i havn, prisstigningen er under kontroll og det ser ikke ut til å komme flere rentehevinger. Alt dette gir arbeidsgiverne større forutsigbarhet, slik at det går an å begynne å regne på prosjekter og anbud igjen.

Ny bemannings-boom i finans

ManpowerGroups undersøkelse ser også på bemanningsutsiktene for arbeidsgivere i spesifikke sektorer og regioner.

Arbeidsgivere i bank, finans, forsikring og eiendom er har de mest offensive ansettelsesplanene. I denne bransjen forventer 57 prosent å øke bemanningen, mens bare 7 prosent skal bemanne ned. Nettoutsiktene er positive med 50 prosent.

– Finansbransjen har ligget høyt i mange undersøkelser på rad. Bransjen trenger mange nye mennesker for å utvikle digitale løsninger, møte de økte cybertruslene og samtidig innfri strengere reguleringskrav. Bransjen gjør det også svært godt og har råd til å rekruttere, sier Brath.

Kommunikasjonstjenester (nettoutsikter på + 37 prosent) og transport og logistikk (+34 prosent) er også bransjer hvor en stor overvekt av bedriftene forventer økt bemanning.
Geografisk skiller Nord-Norge seg mest ut, med positive netto bemanningsutsikter på 33 prosent.

Vedvarende kompetansemangel

Kompetansemangelen til norske bedrifter økte markant etter pandemien, og har ligget på et historisk høyt nivå siden da. Ifølge en undersøkelse ManpowerGroup gjennomførte i oktober i fjor, har 69 prosent av norske bedrifter utfordringer med å finne arbeidstakere med rett kompetanse. Kompetansemangelen var særlig høy i høykompetansesektorer som IT, energi og industri.

– Bedriftene etterspør mer kompetanse enn det som er tilgjengelig i markedet. Derfor bør arbeidsgivere satse mer på å heve kompetansen til eksisterende og nye ansatte, sier Brath.

Andre aktuelle saker

Mattrygghetsskolen starter våren 2025

Mattrygghet er svært viktig for alle som jobber i matens verdikjede. Som ledende aktør innen mattrygghet, kvalitetskontroll og kvalitetsledelse, lanserer nå Eurofins Food & Feed Testing AS et unikt utdanningstilbud, som forenkler prosessen for arbeidsgivere å utdanne egne medarbeidere. I samarbeid med FIAS lanseres det nå et eget kull for FIAS sine aksjonærer!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.