fbpx

Tar grønn teknologi til blå næring

4. juni ble grunnsteinen lagt ned på Holmen industriområde i Sortland for det som vil bli Norges første fullskala industrianlegg for bærekraftig utnyttelse av raudåte. Det er Calanus AS som står for denne nysatsingen, og Skala AS er valgt som leverandør og samarbeidspartner for prosessanlegget.
— Vi ser at marin næring i økende grad etterspør den kunnskapen Skala kan tilby innenfor næringsmiddelteknologi og -prosesser, hygienisk produksjon, råstoffutnyttelse og prosessautomasjon, forteller Steinar Spydevold, administrerende direktør i Skala. — Teknologien vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri vil i økende grad finne vei til marin sektor!

— Det er på mange måter et litt kunstig skille mellom tradisjonell «landbasert» matindustri og fiskeindustrien, mener Skalas administrerende direktør Steinar Spydevold. ¬ — Det er stort sett mat det er snakk om, og vi har mye å lære av hverandre.

Satser i en industri i vekst og endring
— Det skjer mye spennende innen marin sektor i dag, mener Spydevold. Fokus på bærekraft øker. Vi ser også at akvakulturindustrien etterspør andre proteinkilder enn raps, soya og fiskeprotein til fiskefôr. Det som tidligere ble sett på som avfall blir i økende grad sett på som verdifullt råstoff for høyverdige sluttprodukter også for humant konsum. Nye industrier bygges opp på nye råvarekilder, som krill – og nå raudåte. Alt dette er drivkrefter for at ny teknologi vil tas i bruk på foredling av marine råvarer, blant annet teknologi vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri, sier Steinar Spydevold.

Skala har en målrettet satsing mot den marine industrien, hvor de i de siste årene har bygget opp et dedikert fagmiljø som arbeider bare med dette.

Langsiktig samarbeidsprosess
Anlegget som Skala skal levere, skal prosessere raudåta ved hjelp av hydrolyse, hvor sluttproduktet blir høyverdige omega-3 oljer for humant konsum, og en rekke andre spesialprodukter for bla akvakulturindustrien. Totalt vil anlegget på Sortland ha en kapasitet på 7000 tonn og ha en total investeringsramme på 170 mill.
— Planleggingen av dette prosessanlegget har pågått i flere år, forteller Spydevold. — Gjennom sin prosessutvikling og pilotproduksjon har Calanus bygget opp stor spesialkunnskap om dette unike råstoffet, og Skala har bidratt med sin omfattende prosesstekniske kompetanse.
— Vi skal ha en produksjon hvor 100% av råstoffet utnyttes og hvor det viktigste sluttproduktet blir høyverdig omega-3 olje bla som kosttilskudd, forteller daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad. Skalas spisskompetanse på kontinuerlige flowbaserte produksjonsprosesser, automatisering og hygiene er spesielt nyttig i denne sammenhengen.
— Vi er overbevist om mulighetene for dette råstoffet, og er trygg på at den grundige planleggingsprosessen vi har hatt med Skala vil resultere i et moderne prosessanlegg og nye markedsmuligheter. Calanus – eller raudåte er bare noen millimeter stor, men representerer mye større biomasse enn all fisk Norge i dag henter opp av havet. Forsiktig utnyttet kan dette råstoffet bety nye og spennende muligheter både regionalt og for næringen!

Planlagt produksjonsstart for anlegget blir tidlig i 2021. — Vi er allerede i gang med detaljprosjekteringen, forteller Spydevold. Dette er en av våre største satsinger innen marin sektor hittil, og vi gleder oss til å vise mer av hva vi kan tilby denne næringen!

Bildetekster:
Grunnsten.jpg: Grunnstein lagt for et nytt norsk industrieventyr? Calanus-direktør Gunnar Rørstad med «grunnsteinen» til nyanlegget- koststilskuddet de produserer – sammen med næringsråd i Nordland, Ingelinn Noresjø (KrF), Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo, Kurt Tande i Calanus og adm.dir. i Skala Steinar Spydevold.

Steinar_Spydevold.jpg: Teknologien vi kjenner fra tradisjonell, landbasert matindustri vil vi i økende grad finne igjen i marin sektor, tror Skalas administrerende direktør, Steinar Spydevold.

Raudåte vs krill.jpg: Krillen er ca 2 cm stor, mens raudåta er bare 2-3 mm. Dette gir bla fangstmessige utfordringer som Calanus AS har jobbet mye med.

———————————————–

Om raudåte (Calanus)
Raudåten(Calanus) representerer som art flerfoldige ganger biomassen til all fisk i Norskehavet og representerer en årsproduksjon på 2-400 millioner tonn. Det høye innholdet av antioksidanter, proteiner og fett, gjør dette til et attraktivt råstoff som foreløpig er lite utnyttet. Calanus AS ha i mer enn ti år arbeidet med å utvikle mulighetene for denne ressursen.
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for kommersiell høsting av raudåte. Basert på føre var-prinsippet fastsettes totalkvoten til 254 000 tonn per år. Dette er betydelig lavere enn grensen for bærekraftig uttak stipulert av Havforskningsinstituttet.

Om Skala
Skala gruppen er en viktig samarbeidspartner for store deler av norsk mat- og drikkevareindustri, fiskeindustrien, biopharma og beslektet industri. Selskapet omfatter fagmiljøer for design, prosjektering, bygging og automatisering av produksjonsanlegg i disse industriene.
Med ca 200 ansatte som forener kunnskap om næringsmiddelteknologi, automasjon og prosessteknikk tilbyr Skala komplette, integrerte og løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet.
Skala gruppen leverer prosessløsninger til en verdi av ca 600 mill til norske kunder. Skala har egne produksjonsenheter i Trondheim, Stjørdal og i Lier for rustfrie produkter, maskinbygging og konstruksjon av robot- og automatiseringsløsninger.
Til fiskeindustrien har Skala utviklet løsninger som omfatter så ulike områder som sortering av lakserogn, vaksinering av smolt, fôrproduksjon og anlegg for utnyttelse av biprodukter og marint råstoff til oljer, pulver og ekstrakter.

Andre aktuelle saker

Sjømatdagene 2024

Sjømatdagene 2024

Dette er et av næringens viktigste møteplasser og samler mellom 400 og 500 deltakere hvert år til faglig påfyll. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene og FIAS har ansvar for ca. 50 utstiller-plasser i forbindelse med arrangementet.

les mer
Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

les mer
Eurofins –  ny leverandør til FIAS

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.

les mer

Kontakt:
Boks 639 Sentrum, N-7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
E-post: post@sjomatbedriftene.no

Besøksadresse:
6. etasje
Dronningens gate 7
Trondheim

Meld deg på vårt nyhetsbrev her
Bli med på vår e-postliste om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa. Her kan du også oppdatere din profil eller melde deg av.