fbpx

Vi gir folk og virksomheter overskudd til å prestere – både på jobb og privat.

LANGTIDSFRISK OG LANGTIDSPRODUKTIV MED STAMINA ASSIST 

 Ifølge SIFO og arbeidstilsynet har ansatte i hav- og kystbaserte virksomheter Norges nest mest risikable yrke. Kun fiskere er mer utsatt. Det varsles derfor at akvakulturnæringen vil oppleve økt tilsyn og HMS-veiledning fra arbeidstilsynet i 2020. Så langt i år har syv av ti kontrollerte bedrifter fått reaksjoner i form av vedtak om pålegg, stans, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. 

Brudd på HMS-regler
Det er klart at brudd på lovpålagte HMS-regler fort blir kostbart for enhver bedrift. Ikke kun fordi brudd øker sjansen for skade, sykemelding og misnøye på arbeidsplassen, men også på grunn av de rettslige konsekvensene det medfører. Dagbøter og politianmeldelser kan komme i kjølvannet av svikt i eget HMS-arbeid. Noe skyldes slurv og unnasluntring, men flest får en smekk på grunn av lite oversikt over egne rutiner og ressurser. Som i seg selv jo er et brudd på arbeidsmiljøloven. 

Hvorvidt en bedrift er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller ei, avhenger av bedriftens virksomhet og næring. Men fellesnevneren for alle bedrifter er at arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på? alle plan i virksomheten. 

Gjøres dette i din bedrift i dag?

Full kontroll på bedriftens helse og produktivitet
Med løsninger fra Stamina Helse effektiviseres internkontroll av alle lovpålagte HMS-rutiner, tilrettelagt din bedrift og bransje, ved å gi dere: 

 • Full oversikt over alt HMS-arbeid som bedriften har utført
 • Hjelp til planlegging av HMS-oppgaver som skal utføres
 • Alt av skjemaer og maler – tilpasset din bedrift og næringssektor – rett i det digitale systemet
 • Effektivisering av alle HMS-relaterte og lovpålagte oppgaver innad i bedriften
 • Rutiner for å oppfylle alle basiskrav til systematisk HMS i arbeidsmiljøloven

Med Stamina Assist får bedriften langt mer enn et bevis å fremlegge for arbeidstilsynet.  

Stamina Assist er en komplett metode som skaper profesjonelle arbeidsgivere med tryggere arbeidsplasser og som gjør de ansatte stolte av bedriften.  

Dette fører til økt produksjon, og reduksjon av kostnader til sykefravær og konflikter. Bra for de ansatte, best for bunnlinja og bedriften. 

Stamina Assist koster det samme som 2 dagers sykefravær
For å oppnå varig reduksjon i sykdom og helseplager er det essensielt å forstå sammenhengene mellom sykefraværet, bedriftens innsats ovenfor enkeltindividet og det overordnede HMS-arbeidet. Da holder det ikke med et par nedstøvede HMS-permer i skapet og oppmøte på et kurs i ny og ne. Nei, da er det kontinuerlig innsyn og innsikt som gjelder. 

Derfor er medlemskapet med Stamina Assist rigget som en abonnementsløsning som inkluderer nødvendige arbeidsmiljøverktøy og tjenester fra Stamina Helse.  Kontra å forsikre arbeidstakere mot uhell eller helseplager vil Stamina være en samarbeidspartner som hjelper bedriften med å forebygge og planlegge det ukjente. For de fleste bedrifter tilsvarer prisen en dag eller to sykefravær per ansatt eller litt mer engasjerte medarbeidere.

Ved å kombinere vår bedriftshelsetjeneste med godt over 20 arbeidsmiljøverktøy – i en og samme løsning – hjelper vi ledere med å få ansatte som føler seg ivaretatt. 

Et lite utvalg av disse verktøyene inkluderer: 

 • Nødvendig oppfølging og dokumentasjon av lover og regler.  
 • Lovpålagte kursog arbeidsmiljøopplæringer
 • Fraværshjelp
 • Detaljert ansattregister
 • Helsekontroll for alle ansatte
 • Krisetelefon
 • Risikovurdering
 • Personlig rådgiver

Mer engasjerte ansatte – effektiv arbeidshverdag for leder
Stamina Helse AS har over 500 erfarne HMS-rådgivere og spesialister på samtlige områder innen helse, miljø og sikkerhet. Med over 50 kontorer, fra Kristiansand til Tromsø, er vi der bedriften din er. Både fysisk og digitalt. 

Stamina Helse arbeider ut fra forståelsen om at tilfredse og engasjerte medarbeidere skaper en mergevinst for alle virksomheter. Arbeidstakere som trives på jobb yter mer, bidrar mer og strekker seg lengre for at virksomheten skal nå sine mål.  Et godt arbeidsmiljøarbeid er en sentral faktor for å oppnå dette, og er dermed en viktig del av enhvers virksomhets HMS-arbeid.

Det digitale systemet i Stamina Assist kommer til å berike og effektivisere arbeidshverdagen til deg som leder. Her har du tilgang til bedriftens digitale dashboard som kontinuerlig følger med på bedriftens interne helse. Live data strømmer inn fra- og om dine ansatte, slik at du har full kontroll over virksomheten – i sanntid så vel som historikk. Alt fra risiko og sykefravær, til konfidensielle medarbeiderundersøkelser og timeregistrering finner du her. Samlet på ett sted. Dette åpner opp for å bygge et tillitsfullt forhold og dialog mellom leder og ansatte. Det setter også en standard og klare retningslinjer for gjensidig tilbakemelding angående arbeidssituasjon, balanse, utvikling og samarbeid. Og det er dine ansatte verdt. 


Hvorfor skal du velge Stamina Assist?

 • Full kontroll på lover og regler
 • Lavere sykefravær
 • Engasjerte ansatte
 • Økt produksjon Effektiv hverdag for leder  

FIAS medlemmer får 28 % rabatt på Stamina Assist løsningen

Andre aktuelle saker

Sjømatdagene 2024

Sjømatdagene 2024

Dette er et av næringens viktigste møteplasser og samler mellom 400 og 500 deltakere hvert år til faglig påfyll. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene og FIAS har ansvar for ca. 50 utstiller-plasser i forbindelse med arrangementet.

les mer
Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er ny samarbeidspartner til FIAS!

Nor Tekstil AS er Norges ledende leverandør av tekstiltjenester. En av våre gründere startet opp i Florø i 1970, og gikk i 2005 i samarbeid med flere aktører i bransjen for å bygge en nasjonal vaskerikjede. Selskapet har nå over 1200 ansatte og omsetter årlig for over 1,5 milliarder.

les mer
Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins – ny leverandør til FIAS

Eurofins Scientific er en internasjonal laboratoriegruppe, som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins-selskapene består av over 61 000 ansatte fordelt på et nettverk av 940 laboratorier i 59 land.

les mer

Kontakt:
Boks 639 Sentrum, N-7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
E-post: post@sjomatbedriftene.no

Besøksadresse:
6. etasje
Dronningens gate 7
Trondheim

Meld deg på vårt nyhetsbrev her
Bli med på vår e-postliste om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa. Her kan du også oppdatere din profil eller melde deg av.