fbpx

Svea Finans AS – nyheter

flytebrygge, marina

Svea Finans AS  – Nyheter

 

Fiskeindustrien er en kapitalkrevende bransje. Det kreves investeringer i maskiner og utstyr, forskuttering av lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester, samt kapitalbinding i kundefordringer når faktura endelig er sendt til kunden. Skal bedriften kunne overholde sine egne forpliktelser er tilgangen til likviditet svært viktig. Det finnes flere eksempler der bedrifter har solgt seg selv konkurs. Det høres rart ut, men det kan skje dersom likviditeten ikke strekker til. Det er som kjent ikke mulig å betale regningene med kundefordringer.

Lang kredittid til kunder kan derfor være spesielt krevende, men Svea har løsninger som kan sørge for at bedriften får tilgang på tilstrekkelig arbeidskapital.

Hvordan kan man redusere kapitalbindingen uten at det påvirker kundens kredittid?

Heldigvis finnes det løsninger der ute som ikke påvirker det gode forholdet dere har til kundene. Den mest fleksible og raskeste måten å redusere kapitalbinding på, er å selge enkeltstående faktura. Svea tar da risikoen for at kunden ikke klarer å betale, og kunden kan beholde kredittiden som de alltid har hatt. Normalt er kjøpesummen tilgjengelig innen 24 timer etter at fakturaen er solgt.

Mange velger også en factoringløsning. Til forskjell fra en fakturakjøpsløsning er factoring en mer helhetlig løsning, hvor vi følger opp alle fakturaene dine slik at du får bedre likviditet og mer forutsigbarhet.

Det er ikke alltid lett å vite hva som passer for akkurat dere. Heldigvis er vi alltid her for å hjelpe dere på veien. Vil du vite mer om factoring og fakturakjøp? Les mer under eller ring oss for en hyggelig prat!

Les mer om Svea og deres produkter

Andre aktuelle saker

Endotech –  ny leverandør til FIAS

Endotech – ny leverandør til FIAS

Endotech AS er en norsk leverandør av utstyr og materiell til norske helseforetak, laboratorier og matindustrien. Endotech er norsk distributør av BiopSafe, som er en ny og innovativ metode for behandling av formalin ved biopsi-prøvetaking.

les mer
Fiasnytt april

Fiasnytt april

Her får du nyheter fra mange av våre leverandører, og mange gode tilbud til din bedrift.

les mer

Kontakt:
Boks 639 Sentrum, N-7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
E-post: post@fiasinnkjop.no

Besøksadresse:
6. etasje
Dronningens gate 7
Trondheim