fbpx
MPack AS – ny leverandør til FIAS

MPack AS – ny leverandør til FIAS

Ukategorisert MPack as har lang erfaring som leverandør av pakkeløsninger både til næringsmiddelindustrien og andre bransjer. Utvikling av emballasje – og pakkeløsninger er et stadig viktigere kompetanseområde, og de er kanskje landets beste på dette området....
Ny samarbeidspartnar til FIAS

Ny samarbeidspartnar til FIAS

Ukategorisert Vartdal Plastindustri er ledande på emballasjeprodukter til fiskerinæringen I Noreg. Transport av sjømat krev ei ubroten temperaturkjede under transporten også under lasting og lossing. Våre transportkasser i EPS har den beste isolasjonsevna på...
Merdemiljøet er avhengig av god overvåkning

Merdemiljøet er avhengig av god overvåkning

Ukategorisert – Våren viste oss at oppdrettsnæringen er sårbare for fenomener i naturen som blant annet alger. Vi legger vekt på å kunne tilby løsninger som gir total kontroll på merdemiljøet og er bærekraftige, sier Jan Eric Haagensen, direktør for...
SMART FÔRING

SMART FÔRING

Ukategorisert Fullt fokus på fôring til landbaserte anlegg. Laksesystemer AS har på svært kort tid oppnådd mye i sin satsing på foringsteknologi til landbasert akvakultur. Dette har vært mulig gjennom samarbeid med Fjøssystemer; et selskap som med en omsetning på over...